Samtalegrupper

Lukas Dag 

Med dagtilbudet på Lukas Hospice skal vi møte de ulike behov pasienter og pårørende har, med tanke på opphold og tjenester. Lukas Hospice Dag starter nå opp samtalegrupper for pasienter og pårørende. Pasienttilbudet er for mennesker i palliativ fase fra diagnosetidspunkt til livets avslutning. Pårørendetilbudet er for de som står nær en uhelbredelig syk og etterlatte. Lukas Hospice Dag vil gradvis utvide tilbudet. Ny informasjon legges ut fortløpende Klikk deg inn på de ulike gruppene under for mer informasjon. Gruppene vil starte opp når vi har nok deltakere.

 

Samtalegrupper

Pasienttilbudet er for mennesker i palliativ fase fra diagnosetidspunkt til livets avslutning. Pårørendetilbudet er for de som står nær en uhelbredelig syk og etterlatte. 

Samtalegruppe for pasienter 

Kjenner du deg alene med dine erfaringer? Har du behov for å snakke med andre i samme situasjon? I gruppen deler medlemmene erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. Les mer

Samtalegruppe for pårørende 

En samtalegruppe for deg som er pårørende til en som er alvorlig syk. Å vite at du skal miste noen på grunn av uhelbredelig sykdom er en stor belastning og sorg. Hva gjør denne situasjonen med deg og hverdagen din?  Les mer

Samtalegruppe for etterlatte 

Er du i sorg over å mistet noen? Hvordan skal du leve videre? Når du opplever dødsfall i nære relasjoner, kan det være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene du kjenner på.

Henvendelser: 
tlf. 73 98 08 40