Trykk for hovedside

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag, i naturskjønne omgivelser med praktfull oversikt over Trondheimsfjorden.

Alle som kommer hit skal oppleve at de blir møtt med respekt og verdighet, og med vår kunnskap og kompetente ansatte skal vi hjelpe mennesker med ulike behov, knyttet til helse og livsmestring.

Helse og Arbeidsliv er en del av spesialisthelsetjenesten og vi har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Lukas Hospice er en del av kommunehelsetjenesten. Vi eies og drives av Lukas Stiftelsen.

 

 

 

Sammen om helse, med hjertet

 

Lukas Stiftelsen er en privat, ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen rehabilitering og geriatri i Trøndelag og psykiatri i Østfold. Vi har leveranseavtaler med regionale foretak og kommuner. Lukas Stiftelsen driver også utdanning innen videregående opplæring og fagskole. Vårt hovedkontor er i Malvik kommune ved Trondheim.

Andre virksomheter under Lukas Stiftelsen: