Arbeidsrettet rehabiliteringe har følgende tilbud:

Poliklinisk behandling - Dagbehandling - Døgnbehandling

 

Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.
Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet som gis tar utgangspunkt i din motivasjon, dine behov og dine utfordringer innen helse og arbeid. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning.

Samtale og grupper

Individuelle samtaler med behandler

Avslutning: Videre plan rettet mot jobb/utdanning

Grupper som inngår i dagtilbud og døgntilbud:

Samtalegruppe

Kroppsbevissthetsgruppe

Oppfølging

Aktiviteter

Avspenning

Basseng

Psykomotorisk bevegelighetstgruppe

Økoterapi / Tur

Kreativt rom

Motbakkeintervaller

Oppmerksomt nærvær

Oppmerksomhetstrening

Uteaktivitet

Veiledet egentrening

Undervisning

Aktivitetsregulering

Angst

Bekymringer

Depresjon

Aktivitet og Helse

Hvordan/Hvorfor trene?

Mat - Tanker - Følelser

Oppmerksomt nærvær

Selvhevdelse

Stress

Søvn

Tankens Kraft

Økonomi og helse

Åpenhet og raushet i arbeidslivet