Om oss

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal. Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse og spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til pasienter og pårørende i møte med livstruende sykdom og ved livets slutt.

Arbeidsrettet rehabilitering

Dag, døgn og poliklinisk tilbud.

Kompetanse: 

Lege med spesialitet fysikalsk medisin

Lege med spesialitet i rheumatologi

Psykologspesialister 

Spesialsykepleiere

Fysioterapeuter

Idrettspedagog 


Henvisning: 

Sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Merk søknaden "Arbeidsrettet Rehabilitering"

Lukas Hospice

Lukas Hospice møter alvorlig syke og døende mennesker og deres nære pårørende med kompetent og helhetlig helsehjelp slik at livet kan fullføres med verdighet og ro. 

 

For søknad om plass ta kontakt på 73 98 08 40

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. 


I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. 


Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Terapibasseng

Bassenget holder ca. 34 grader.