Om oss

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal. Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse.

Arbeidsrettet rehabilitering

Dag, døgn og poliklinisk tilbud.

Kompetanse: 

Lege med spesialitet fysikalsk medisin

Lege med spesialitet i rheumatologi

Psykologspesialister 

Spesialsykepleiere

Fysioterapeuter

 

Henvisning: 

Sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Merk søknaden "Arbeidsrettet Rehabilitering"

Les mer

Poliklinikk Psykisk Helsevern

Betania Malvik har samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge og er en del av spesialisthelsetjenesten for voksne i Trøndelag.

 

Henvisning:

Vi tar imot pasienter som viderehenvises fra Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital og i Helse Nord-Trøndelag. Vi tar ikke imot henvisninger direkte fra fastlege.

Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. 

 

I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. 

 

Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.