Psykolog/ psykologspesialist  -  100% fast

Helse og Arbeidsliv - Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsgiver: Betania Malvik

Stillingstittel: Psykolog

Frist: 31.01.2021

Ansettelsesform: Fast

Betania Malvik gir tilbud om arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og har oppgaver innenfor både pasientbehandling, opplæring og fagutvikling. Betania Malvik har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Helse og Arbeidsliv - Arbeidsrettet rehabilitering

Målgruppen for tilbudet er mennesker som er sykemeldt eller som står i fare for å falle ut av arbeid eller utdanning. Tilbudet omfatter diagnosegruppene vanlige psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og allmenne/uspesifiserte lidelser. Vår hovedmetode er jobbfokusert kognitiv terapi og vi jobber i henhold til gjeldende veiledere og anbefalinger for fagfeltet. Vi har en biopsykososial tilnærming.

 

Arbeidsoppgaver:

Vurdering av henvisninger, utredning og kartlegging av potensiale for arbeidsrettet rehabilitering, deltagelse i inntaksteam, behandlerfunksjon, samtalebehandling, gruppelederfunksjon, undervisning, deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam. Samarbeid med eksterne samarbeidsparter i arbeidslivet. Veiledning av medarbeidere.

Rapportering, registrering og Fou virksomhet.

 

Kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon

Erfaring innenfor områdene arbeidshelse og arbeidsrettet rehabilitering er en fordel.

Kompetanse innen forskning vektlegges

Personlig egnethet vektlegges.

Tiltredelse etter avtale.

 

Vi tilbyr:

Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Spesialiserte medarbeidere og tverrfaglig samarbeid i alle ledd av behandlingen.

Kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Høy grad av medbestemmelse og fleksibilitet i jobben  

Pensjonsordning 

Lønn etter avtale

 

 

 

Mer informasjon får du hos enhetsleder Ranveig Nielsen, tlf. 932 29 327 / 73 98 08 00

Eller psykologspesialist Kim Bjørnerud, tlf 99022728/ 73 98 08 00

Se også www.betaniamalvik.no

 

Elektronisk søknad via Finn.no innen 31.01.21

Ledig stilling Lukas Hospice

 

LEGE 100 % årsvikariat

Tiltredelse snarest

 

Lukas Hospice, en palliativ enhet ved Betania Malvik møter alvorlig syke mennesker og deres nære pårørende med kompetent og helhetlig helsehjelp, slik at livet kan fullføres med verdighet og ro.

 

Lukas Hospice omfatter døgntilbud med inntil 12 plasser, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Målgruppen for tilbudet er alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid, som ikke klarer seg hjemme; mennesker med sammensatte og komplekse livstruende lidelser, uavhengig av diagnose; mennesker i sen palliativ fase med behov for korttids- eller avlastningsopphold og mennesker med behov for et dagtilbud som skal dekke ulike behov med tanke på opphold og tjenester.

 

Arbeidsoppgaver:

Sikre og utføre medisinskfaglig tjeneste sammen med enhetens overlege. 

Samarbeide med enhetens tverrfaglige team og det øvrige palliative fagmiljø i regionen.

Delta aktivt i fagutvikling og forskning internt og eksternt.

 

Kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon

Erfaring fra og/eller videreutdannig/spesialisering innen allmennmedisin eller annet relevant fagområde

Motivasjon og interesse for palliasjon

Personlig egnethet vektlegges

Tiltredelse snarest mulig

 

Vi tilbyr:

Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et nytt tverrfaglig tilbud

Kompetanseutvikling

Dagarbeidstid kl. 08.00 - 15.30

Lønn etter avtale

Pensjonsordning

Det er søkt om utdanningsgodkjenning av Lukas Hospice for LIS innen allmennmedisin

 

For nærmere info, kontakt

direktør Ingfrid Eggen Skogrand

tlf. 470 23 133 / 73 98 08 00

e-post: ies@betaniamalvik.no

 

Søknad sendes: firmapost@betaniamalvik.no