Virksomhetsleder ved Betania Malvik

Arbeidsgiver: Lukas Stiftelsen/Betania Malvik

Stillingstittel: Virksomhetsleder

Frist: 20.06.2021

Ansettelsesform: Fast

Vi søker en modig og synlig leder med gjennomføringskraft, som ser virksomhetens potensial og muligheter. Sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere skal du skape innovasjon og utvikling i eksisterende og nye tjenesteområder. Du er engasjert og profilerer Betania Malvik med troverdighet, skaper tillit i samarbeidsrelasjoner og har mot til å utfordre når det er nødvendig. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle Betania Malvik som kompetansesenter innen arbeidsrettet rehabilitering og palliasjon, i tråd med Lukas Stiftelsens formål, oppdrag og verdigrunnlag.
 • Etablere nye tjenesteområder gjennom anbudsprosesser og proaktiv samhandling med nye oppdragsgivere og offentlige myndigheter.
 • Overordnet ansvar for at Betania Malvik i eksisterende og nye tilbud gir et kvalitativt og forsvarlig tilbud til våre brukere og deres pårørende. 
 • Overordnet ansvar for personal- og økonomistyring ved virksomheten.
 • Påse at virksomheten drives i tråd med lover, offentlig regelverk, vedtatte virksomhetsplaner og overholder sine avtalemessige forpliktelser overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere
 • Stillingen rapporterer til adm. direktør i Lukas Stiftelsen


Om deg:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring, gjerne fra helsevirksomhet. Særlig relevant ledererfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • Resultat- og utviklingsorienter
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Reflektert og modig
 • Personlig egnethet
 • Identifiserer deg med våre verdier og motiveres av å jobbe i en ideell, diakonal stiftelse med et viktig samfunnsoppdrag.

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å videreutvikle en anerkjent og viktig helsevirksomhet i Midt-Norge
 • Samarbeid med en faglig og kvalitativt dyktig personalgruppe
 • Plass i hovedledelsen for en stiftelse med vekstambisjoner
 • Lønn og pensjonsordninger etter avtale
 • Sentral beliggenhet og fine omgivelser
 • Tiltredelse etter avtale
   
  Om arbeidsgiveren
  Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og tilbyr arbeidsrettet rehabilitering etter avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi bidrar til livskvalitet i livets sluttfase ved den palliative enheten Lukas Hospice. Vårt hovedkjøkken produserer mat til egen virksomhet og til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og en del hjemmeboende.

 

Virksomheten ligger i Malvik kommune, ca 15 km fra Trondheim og 20 km fra Stjørdal. Det er lett ankomst og vi har praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

 

Betania Malvik er en del av Lukas Stiftelsen, en ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helsevirksomheter og skoler i Trøndelag og Indre Østfold.

 

Våre kjerneverdier er respekt, tillit og mot.