Flere spennende stillinger ledig ved Lukas Hospice

Lukas Hospice, en palliativ enhet ved Betania Malvik møter alvorlig syke mennesker og deres nære pårørende med kompetent og helhetlig helsehjelp, slik at livet kan fullføres med verdighet og ro.
Lukas Hospice omfatter døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Målgruppen for tilbudet er alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid, som ikke klarer seg hjemme; mennesker med sammensatte og komplekse livstruende lidelser, uavhengig av diagnose; mennesker i palliativ fase med behov for korttids-eller avlastningsopphold og mennesker med behov for et dagtilbud som skal dekke ulike behov med tanke på opphold og tjenester.


SPESIALSYKEPLEIER/ SYKEPLEIER 75% LENGRE VIKARIAT med mulighet for fast ansettelse
Kvalifikasjonskrav:
Bachelor i Sykepleie
Det er ønskelig med relevant videreutdanning innen f.eks palliasjon/kreftsykepleie
Klinisk erfaringskompetanse i palliasjon
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt


SPESIALHJELPEPLEIER/HELSEFAGARBEIDER med relevant videreutdanning 50% fast stilling
Kvalifikasjonskrav:
Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier
Relevant videreutdanning innen f.eks kreftomsorg og lindrende pleie
Bred relevant praksis i omsorg ved livets slutt
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt


VI TILBYR:
Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig tilbud
Kompetanseutvikling

FERIEVIKARER
Vi har behov for sykepleiere, sykepleiestudenter og helsefagarbeidere/hjelpepleiere under sommerferieavviklingen i perioden 20.juni - 23. august 2020.

Om arbeidsgiveren
Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag, i naturskjønne omgivelser med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden. Alle som kommer hit skal oppleve at de blir møtt med respekt og verdighet, og med vår kunnskap og kompetente ansatte skal vi hjelpe mennesker med ulike behov, knyttet til helse og livsmestring. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og vi har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi eies og drives av Lukas Stiftelsen.


Spørsmål om stillingen:
Jan Erik Skjølås, enhetsleder telefon 913 66 926
Trine Laumann, avdelingssykepleier telefon 472 44 341

Søknad sendes via finn.no, FINN-kode 169869222