Ledig stilling Lukas Hospice

 

LEGE 100 % årsvikariat

Tiltredelse snarest

 

Lukas Hospice, en palliativ enhet ved Betania Malvik møter alvorlig syke mennesker og deres nære pårørende med kompetent og helhetlig helsehjelp, slik at livet kan fullføres med verdighet og ro.

 

Lukas Hospice omfatter døgntilbud med inntil 12 plasser, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Målgruppen for tilbudet er alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid, som ikke klarer seg hjemme; mennesker med sammensatte og komplekse livstruende lidelser, uavhengig av diagnose; mennesker i sen palliativ fase med behov for korttids- eller avlastningsopphold og mennesker med behov for et dagtilbud som skal dekke ulike behov med tanke på opphold og tjenester.

 

Arbeidsoppgaver:

Sikre og utføre medisinskfaglig tjeneste sammen med enhetens overlege. 

Samarbeide med enhetens tverrfaglige team og det øvrige palliative fagmiljø i regionen.

Delta aktivt i fagutvikling og forskning internt og eksternt.

 

Kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon

Erfaring fra og/eller videreutdannig/spesialisering innen allmennmedisin eller annet relevant fagområde

Motivasjon og interesse for palliasjon

Personlig egnethet vektlegges

Tiltredelse snarest mulig

 

Vi tilbyr:

Meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver i et nytt tverrfaglig tilbud

Kompetanseutvikling

Dagarbeidstid kl. 08.00 - 15.30

Lønn etter avtale

Pensjonsordning

Det er søkt om utdanningsgodkjenning av Lukas Hospice for LIS innen allmennmedisin

 

For nærmere info, kontakt

direktør Ingfrid Eggen Skogrand

tlf. 470 23 133 / 73 98 08 00

e-post: ies@betaniamalvik.no

 

Søknad sendes: firmapost@betaniamalvik.no