Status drift og smittevern

Helse og arbeidsliv opprettholder driften og fortsetter med inntak av pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Fra august 2020 vil vi ha fullt belegg, samtidig som vi fortsetter den gode smittevernberedskapen med ekstra fokus på hygiene og avstandsrutiner. Dette innebærer:

  • Pasientsamtaler og vurderingssamtaler kan gjennomføres pr telefon, video eller ved fysisk oppmøte.
  • Vi starter utendørsaktivitet og grupper innendørs. All aktivitet vil foregå etter helsedirektoratets og regjeringens retningslinjer.

Vi er veldig fornøyde med at vi har greid å holde smitten unna senteret og at vi har hatt mulighet til å gi et godt rehabiliteringstilbud gjennom hele perioden. Vi opprettholder kravene til fysisk avstand, både i behandlingssammenheng og under måltider. Det er viktig at både pasienter og ansatte overholder de smitteverntiltak som er innført.

 

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 mandag - fredag fra kl. 09.00 - 14.00.

 

For generell oppdatert informasjon om Korona viruset (covid-19) bruk

Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og HelseNorge https://helsenorge.no/koronavirus sine nettsider.

 

Vi holder hjemmesiden oppdatert, følg med!

Arbeidsrettet Rehabilitering


Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering


Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. 

Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Tilbudet gis som

Dagbehandling

Døgnbehandling
Poliklinisk behandling


Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.
Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet som gis tar utgangspunkt i din motivasjon, dine behov og dine utfordringer innen helse og arbeid. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning.

Samtale og grupper

Ukentlige samtaler med behandler
Avslutning: Videre plan rettet mot jobb/utdanning

Grupper som inngår i dagtilbud og døgntilbud:

Samtalegruppe

Kroppsbevissthetsgruppe


Oppfølging
Selvhjelpsgruppe

Aktiviteter

Bassengtrening
Basseng - rolig/avspenning
Veiledet egentrening m/fysioterapeut
Bevegelighetstrening/yoga
Trening og lek i sal
Sirkeltrening i sal
Spinning
Friluftsliv/Tur
Aktivitetsdager (Curling, Klatring)
Avspenning
Oppmerksomt nærvær
Kreativt rom

Undervisning

Bekymringer
Stress
Fysisk aktivitet og Psykisk helse
Søvn
Åpenhet i arbeidslivet
Tankens kraft
Aktivitetsregulering
Oppmerksomt nærvær
Mat-Tanker-Følelser
Hvordan/Hvorfor trene?
Depresjon
Angst
Selvhevdelse

Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til:

Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik 

eller 

via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 


Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 


Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2020

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. 


Du betaler kr 351,- for utredningstime og du betaler kr. 351,- for en poliklinisk serie. Dette går under egenandelstak 1 og er på kr 2.460,-. 


Du betaler kr 150,- pr. dag/døgn hvis du går på dagbehandling eller døgnbehandling. Dette går under egenandelstak 2 og er på kr 2.240,-.

Påmeldingssystem til aktiviteter

Dette er påmelding til våre aktiviteter for alle deltakere som har et tilbud ved Helse og arbeidsliv