Arbeidsrettet Rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Vårt tilbud retter seg mot deg som har arbeid eller utdanning som mål og trenger arbeidsrettet rehabilitering for å øke arbeidsevnen din og komme tilbake til arbeidslivet.

 

Formålet med tilbudet er å hjelpe deg å mestre helsetilstanden din og øke arbeidsevnen din. Vi fokuserer på de komplekse problemstillingene som kan hindre arbeidsdeltakelse, og hjelper deg å håndtere utfordringer knyttet til kravene i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, selvtillit, mestring og samarbeid mellom helsevesenet, NAV og arbeidsgiver.

Les mer

Informasjon for nåværende pasienter

Oppdatert informasjon fra og om tilbudets innhold. Eksempelvis avlysninger og andre beskjeder som omhandler tilbudet.

Les mer

Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til:

Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik 

eller 

via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 


Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 


Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2023

Egenandelstaket er kr. 3040,-.

Du betaler kr. 375,- for utredningstime.

Du betaler kr. 150,- pr. dag hvis du går på dagbehandling.

Frikortet kommer automatisk pr. post etter at egenandelstaket er nådd.  Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt fra Helfo. 

Registrering til aktiviteter

Dette er registrering til våre aktiviteter for alle deltakere som har et tilbud ved Helse og arbeidsliv

Ukens meny

Lurer du på hva kjøkkenet serverer til lunsj denne uken?

Se infoskjerm ved resepsjonen