Arbeidsrettet Rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering

 

Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Les mer

Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til:

Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik 

eller 

via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 


Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 


Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2022

Egenandelstaket er kr. 2.921,-.

Du betaler kr. 375,- for utredningstime.

Du betaler kr. 150,- pr. dag hvis du går på dagbehandling.

Frikortet kommer automatisk pr. post etter at egenandelstaket er nådd.  Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt fra Helfo. 

Registrering til aktiviteter

Dette er registrering til våre aktiviteter for alle deltakere som har et tilbud ved Helse og arbeidsliv

Ukens meny

Lurer du på hva kjøkkenet serverer til lunsj denne uken?

Se infoskjerm ved resepsjonen