Koronavirus

Betania Malvik er i beredskap i forbindelse med koronasmitte.

Pasienttilbudet ved Helse og Arbeidsliv er redusert og lokalene er stengt for fysisk oppmøte for pasienter. Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 


Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 mandag - fredag fra kl. 09.00 - 14.00.

Arbeidsrettet Rehabilitering


Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering


Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. 

Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Tilbudet gis som

Dagbehandling

Døgnbehandling
Poliklinisk behandling


Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.
Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet som gis tar utgangspunkt i din motivasjon, dine behov og dine utfordringer innen helse og arbeid. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning.

Samtale og grupper

Utredningssamtale
Ukentlige samtaler med behandler
Avslutning: Videre plan rettet mot jobb/utdanning

Grupper som inngår i dagtilbud og døgntilbud:

Samtalegruppe

Kroppsbevissthetsgruppe


Oppfølging
Selvhjelpsgruppe

Aktiviteter

Bassengtrening
Basseng - rolig/avspenning
Veiledet egentrening m/fysioterapeut
Bevegelighetstrening/yoga
Trening og lek i sal
Sirkeltrening i sal
Spinning
Friluftsliv/Tur
Aktivitetsdager (Curling, Klatring)
Avspenning
Oppmerksomt nærvær
Kreativt rom

Undervisning

Bekymringer
Stress
Fysisk aktivitet og Psykisk helse
Søvn
Åpenhet i arbeidslivet
Tankens kraft
Aktivitetsregulering
Oppmerksomt nærvær
Mat-Tanker-Følelser
Hvordan/Hvorfor trene?
Depresjon
Angst
Selvhevdelse

Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til:

Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik 

eller 

via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 


Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 


Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2020

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. 


Du betaler kr 351,- for utredningstime og du betaler kr. 351,- for en poliklinisk serie. Dette går under egenandelstak 1 og er på kr 2.460,-. 


Du betaler kr 150,- pr. dag/døgn hvis du går på dagbehandling eller døgnbehandling. Dette går under egenandelstak 2 og er på kr 2.240,-.