Status drift og smittevern

Helse og arbeidsliv opprettholder driften og fortsetter med inntak av pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Fra august 2020 vil vi ha fullt belegg, samtidig som vi fortsetter den gode smittevernberedskapen med ekstra fokus på hygiene og avstandsrutiner. Dette innebærer:

  • Pasientsamtaler og vurderingssamtaler kan gjennomføres pr telefon, video eller ved fysisk oppmøte.
  • Vi starter utendørsaktivitet og grupper innendørs. All aktivitet vil foregå etter helsedirektoratets og regjeringens retningslinjer.

Vi er veldig fornøyde med at vi har greid å holde smitten unna senteret og at vi har hatt mulighet til å gi et godt rehabiliteringstilbud gjennom hele perioden. Vi opprettholder kravene til fysisk avstand, både i behandlingssammenheng og under måltider. Det er viktig at både pasienter og ansatte overholder de smitteverntiltak som er innført.

 

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 mandag - fredag fra kl. 08.00 - 14.00, stengt mellom 11.00 og 12.00.

 

For generell oppdatert informasjon om Koronaviruset (covid-19) bruk Folkehelseinstituttet og HelseNorge sine nettsider.

 

Vi holder hjemmesiden oppdatert, følg med!

Arbeidsrettet Rehabilitering


Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering


Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. 

Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Tilbudet gis som

Dagbehandling

Døgnbehandling
Poliklinisk behandling


Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.
Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet som gis tar utgangspunkt i din motivasjon, dine behov og dine utfordringer innen helse og arbeid. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning.

Samtale og grupper

Ukentlige samtaler med behandler
Avslutning: Videre plan rettet mot jobb/utdanning

Grupper som inngår i dagtilbud og døgntilbud:

Samtalegruppe

Kroppsbevissthetsgruppe


Oppfølging
Selvhjelpsgruppe

Aktiviteter

Aktivitetsdager (Curling, Klatring)
Avspenning
Bassengtrening
Basseng - rolig/avspenning
Bevegelighetstrening / yoga
Intervalltrening utendørs
Kreativt rom
Oppmerksomt nærvær
Spinning
Styrketrening utendørs
Tur / Friluftsliv
Veiledet egentrening

Undervisning

Aktivitetsregulering
Angst
Bekymringer

Depresjon
Fysisk aktivitet og Psykisk helse
Hvordan/Hvorfor trene?
Mat-Tanker-Følelser
Oppmerksomt nærvær
Selvhevdelse
Stress
Søvn
Tankens kraft
Åpenhet i arbeidslivet

Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til:

Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik 

eller 

via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 


Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 


Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2021

Egenandelstaket er kr. 2.460,-.

Du betaler kr. 375,- for utredningstime.

Du betaler kr. 150,- pr. dag hvis du går på dagbehandling.

Frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt 200,- mer enn beløpet som gir deg rett til frikort. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. 

Registrering til aktiviteter

Dette er registrering til våre aktiviteter for alle deltakere som har et tilbud ved Helse og arbeidsliv

Ukens meny

Lurer du på hva kjøkkenet serverer til lunsj og middag denne uken?

Klikk deg videre for å finne det ut

Ukens Meny