Status drift og smittevern

Betania Malvik opprettholder driften og fortsetter med inntak av pasienter med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Vi har fullt belegg, samtidig som vi fortsetter den gode smittevernberedskapen. Dette innebærer:

 • Pasientsamtaler og vurderingssamtaler kan gjennomføres pr telefon, video eller ved fysisk oppmøte.
 • All aktivitet vil foregå etter helsedirektoratets og regjeringens retningslinjer.

 • Fra 26.11.2021 innføres det pålegg i bruk av munnbind i våre lokaler der det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand.

  • Dette gjelder ikke der munnbind vil hindre undersøkelse og behandling

 • Er en i din husstand bekreftet smittet av korona, kan du ikke komme inn i våre lokaler før du har tatt en koronatest.
  • Du må også benytte munnbind i 10 dager etter at den du bor sammen med fikk symptomer.
 • Er du nærkontakt til smittet person (utenfor husstand) eller har du fått beskjed om at du kan ha vært disponert for smitte, bør du følge med på egen helsetilstand i 10 døgn etter eksponering.
  • Ved symptomer bør nærkontaktene holde seg hjemme og teste seg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, selv ved vage symptomer.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte bør testes så snart de får beskjed om at de er øvrig nærkontakt.
 • Gjeldende definisjon av nærkontakt
  • Har du vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter kan du bli definert som nærkontakt.

Vi er veldig fornøyde med at vi har hatt mulighet til å gi et godt rehabiliteringstilbud gjennom hele perioden. Det er viktig at både pasienter og ansatte overholder de smitteverntiltak som er innført.

 

 

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 mandag - fredag fra kl. 08.00 - 14.00, stengt mellom 11.00 og 12.00.

 

For generell oppdatert informasjon om Koronaviruset (covid-19) bruk Folkehelseinstituttet og HelseNorge sine nettsider. Du finner også noe informasjon på vår egen koronaside.

 

Vi holder hjemmesiden oppdatert.

Arbeidsrettet Rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering

 

Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Les mer

Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til:

Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik 

eller 

via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 


Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 


Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2021

Egenandelstaket er kr. 2.460,-.

Du betaler kr. 375,- for utredningstime.

Du betaler kr. 150,- pr. dag hvis du går på dagbehandling.

Frikortet kommer automatisk pr. post etter at egenandelstaket er nådd.  Har du betalt for mye, minimum 200 kr, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. 

Registrering til aktiviteter

Dette er registrering til våre aktiviteter for alle deltakere som har et tilbud ved Helse og arbeidsliv

Ukens meny

Lurer du på hva kjøkkenet serverer til lunsj og middag denne uken?

Se infoskjerm ved resepsjonen