Arbeidsrettet Rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Vårt tilbud retter seg mot deg som har arbeid eller utdanning som mål og trenger arbeidsrettet rehabilitering for å øke arbeidsevnen din og komme tilbake til arbeidslivet.

 

Formålet med tilbudet er å hjelpe deg å mestre helsetilstanden din og øke arbeidsevnen din. Vi fokuserer på de komplekse problemstillingene som kan hindre arbeidsdeltakelse, og hjelper deg å håndtere utfordringer knyttet til kravene i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, selvtillit, mestring og samarbeid mellom helsevesenet, NAV og arbeidsgiver.

 

Vi holder til i det øverste røde bygget i Betaniavegen 15, 7563 Malvik, med inngang på oversiden av bygget. Det er gratis parkering på nedsiden av bygget, og busstoppet Malvik (buss 70) ligger fem minutter unna (se kart nederst på siden).

Les mer

Henvisning

Fra 01.01.2024 skal henvisning sendes til: 

regional vurderingsenhet (RVE) Helse Midt-Norge (HMN) via Norsk helsenett.

 

Tydeliggjør i henvisning tiltenkt mottaker; Arbeidsrettet rehabilitering, Helse og arbeidsliv, Betania Malvik.

 

Dersom elektronisk henvisning ikke kan benyttes, sendes henvisning til: 
Regional vurderingsenhet for rehabilitering, Helse Nord-Trøndelag HF, Postboks 333, 7601 Levanger.

 

Henvis pasienten elektronisk på samme måte som du oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket.

Benytt Henvisning 2.0. 

 

Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 

 

Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

Egenandeler 2023

Egenandelstaket er kr. 3040,-.

Du betaler kr. 375,- for utredningstime.

Du betaler kr. 156,- pr. dag hvis du går på dagbehandling.

Frikortet kommer automatisk pr. post etter at egenandelstaket er nådd.  Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt fra Helfo.