Våre tilbud

Arbeidsrettet rehabilitering

Dagtilbud

Døgntilbud

Poliklinisk tilbud.

Tilbud rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering.


Henvisning: 

Sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Merk søknaden "Arbeidsrettet Rehabilitering"

Les mer

Poliklinikk Psykisk Helsevern

Betania Malvik har samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge og er en del av spesialisthelsetjenesten for voksne i Trøndelag.

 

Henvisning:

Vi tar imot pasienter som viderehenvises fra Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital og i Helse Nord-Trøndelag. Vi tar ikke imot henvisninger direkte fra fastlege.

Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet

Ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. Vi har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

 

Kantine

Det drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. 

 

 

Catering og selskapslokaler

Vi tilbyr catering og selskapslokaler. 

For mer informasjon

iar@betaniamalvik.no

Telefon: 73 98 08 75

Les mer