Behandlingstilbud

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Du har arbeid eller utdanning som mål og har behov for arbeidsrettet rehabilitering. Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. Tilbudet gis både som døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling..

Arbeidsrettet Rehabilitering ved Betania Malvik

Arbeidsrettet Rehabilitering som 

 • Polikliniske konsultasjoner 
 • Dag-/Døgntilbud ved behov for døgnopphold ta kontakt for mer informasjon. 

Tilbudet gis med utgangspunkt i din livssituasjon, grad av arbeidstilknytning, ditt psykiske plagenivå, din motivasjon og dine behov. Vi er opptatt av at du skal få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet. Vi på Enhet for Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Du henvises via din fastlege eller andre med henvisningsrett. 

Søknaden sendes: Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik eller via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Psykiske utfordringer eller muskel-/skjelettplager? 

Aktiviteter i tilbudet kan være: 

 • Utredningssamtale 
 • Ukentlige samtaler med behandler 
 • Gruppebehandling 
 • Fysisk aktivitet, undervisning, avspenning Slitenhet og, eller smerter som gjør det vanskelig å stå i jobb eller utdanning? 

Aktiviteter i tilbudet kan være: 

 • Utredningssamtale 
 • Individualsamtale 1 x pr. uke 
 • Undervisning/Samtale og refleksjon rundt de aktuelle temaene 
 • Oppmerksomt nærvær/avspenning 2-3 x pr. uke 
 • Egentrening med/uten veiledning 1 x pr. uke 
 • Egenarbeid på ettermiddag og helg, knyttet til ukens aktuelle temaer 

Aktuelle temaer kan være: 

 • Forståelse av langvarig slitenhet 
 • Biopsykososial modell 
 • Oppmerksomt nærvær/mindfulness 
 • Tilpasset trening 
 • Tankens kraft, den kognitive diamant/ABCD-modell 
 • Verdier 
 • Aktivitetskartlegging og -planlegging 
 • Stress - Hva tar og gir energi? 
 • Bekymringer 
 • Mestring, ressurser, pårørende 
 • Avslutning: Overføring til hverdagsliv, evt. behov for oppfølging, videre plan rettet mot jobb/utdanning. 

Henvisning 

Henvisning via fastlege, direkte til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik eller via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb. 

 • Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål. 
 • Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose. 

Egenandeler 2019: 

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Du betaler kr 351,- for utredningstime og du betaler kr. 351,- for en poliklinisk serie. Dette går under egenandelstak 1 og er på kr 2.460,-. Du betaler kr 150,- pr. dag/døgn hvis du går på dagbehandling eller døgnbehandling. Dette går under egenandelstak 2 og er på kr 2.240,-.