Om oss

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag ca 15 km fra Trondheim og ca 20 km fra Stjørdal. Det er lett adkomst, usjenert av trafikk - med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Betania Malvik er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse. 

Behandlingstilbud: 

Arbeidsrettet rehabilitering. Dag, døgn og poliklinisk tilbud. Kompetanse: Lege med spesialitet fysikalsk medisin Lege med spesialitet i rheumatologi Psykologspesialister Psykolog Spesialsykepleiere Idrettspedagog/fysioterapeuter Sosionom 

Henvisning: 

Sendes elektronisk eller pr. post til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Merk søknaden "Arbeidsrettet Rehabilitering". 

Vårt Hovedkjøkken: 

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen. 

Terapibasseng: 

Bassenget holder ca. 34 grader og du er velkommen til å leie det. Les mer>> 

Våre verdier: Respekt - Tillit - Mot