Arbeidsrettet rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon.
Målet vårt er å bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne.
Vi har fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av ulike utfordringer knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver.

Lukas Hospice

For hele mennesker og hele liv- nær døden. 


Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Målet er å skape et miljø preget av ro og livsstyrkende fellesskap for pasienter og pårørende. Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død.

Lukas Hospice består av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling. 

Les mer

Terapibasseng

Har du lyst til å leie vårt terapibasseng? Bassenget er perfekt for grupper, foreninger eller andre som ønsker å ha sin egen time. Vi leier ut på hverdager etter klokken 16 og i helgene.

Kjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.