Sammen om helse- med hjertet

Betania Malvik ligger i Malvik kommune i Trøndelag, i naturskjønne omgivelser med praktfull oversikt over Trondheimsfjorden.  Alle som kommer hit skal oppleve at de blir møtt med respekt og verdighet, og med vår kunnskap og kompetente ansatte skal vi hjelpe mennesker med ulike behov, knyttet til helse og livsmestring. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og vi har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi eies og drives av Lukas Stiftelsen.

Arbeidsrettet Rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen er nedsatt ? Hos oss skal du få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til å komme i jobb eller utdanning. Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon.

Les mer

Lukas Hospice

Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Lukas Hospice består av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste og frivillighet. Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død.


Søknad sendes til Betania Malvik, Lukas Hospice. Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam med umiddelbar tilbakemelding. Ring 73 98 08 40 for rask kontakt.

Terapibasseng

Har du lyst til å leie vårt terapibasseng? Bassenget er perfekt for grupper, foreninger eller andre som ønsker å ha sin egen time. Vi leier ut på hverdager etter klokken 16 og i helgene. Pris pr time er kr 250.

Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Les mer