Poliklinikk Psykisk Helsevern for voksne

Betania Malvik har en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge og er en del av spesialisthelsetjenesten for voksne i Trøndelag. Vi har hovedkontor på Malvik, men har også mindre kontorer i Trondheim (Fjordgata 10) og Betania Sparbu.

 

Vi tar imot pasienter som viderehenvises fra St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag, og tilbyr individuell utredning og behandling med et fokus på helhetlig fungering, pasientmedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Vårt team består av psykologer, psykologspesialister og legespesialister. Vi tilbyr blant annet fysiske og digitale konsultasjoner, medikamentutprøving, samtaleterapi og selvhjelpsverktøy.

 

Vi holder til i det øverste røde bygget i Betaniavegen 15, 7563 Malvik. Inngang på oversiden av bygget og venterom i 2. etasje. Det er gratis parkering på nedsiden av bygget, og busstoppet Malvik (buss 70) ligger fem minutter unna (se kart nederst på siden).

 

Vi følger takstene for offentlige poliklinikker, som innebærer at du betaler en egenandel på 375,- pr. konsultasjon. Du betaler ikke egenandel for samarbeidsmøter, komparentsamtaler og telefonkontakt som ikke er terapi. Du har også rett på frikort for helsetjenester, som du kan lese mer om her. Dersom du ikke møter til timen og ikke har avbestilt innen 24 timer før timen, må du allikevel betale for timen. Dersom du ikke betaler, vil det kunne bli sendt ut faktura med fakturagebyr. Egenandelene kan betales til Vippsnummer 776559. Dersom du ikke betaler fra ditt eget telefonnummer, vennligst skriv navn på den betalingen gjelder.

 

Ved behov for avbestilling / flytting av time, kan du ta kontakt med din behandler. For andre henvendelser kan du ta kontakt med vårt sentralbord på 73 98 08 00 som er tilgjengelig mandag til fredag fra kl. 08:00-11:00 og 12:00-14:00.

 

Velkommen til Betania Malvik!