Samtalegruppe for pasienter

Hensikt og målgruppe 

Kjenner du deg alene med dine erfaringer? Har du behov for å snakke med andre i samme situasjon? I gruppen deler medlemmene erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser.

 

Rammer
© Gruppen møtes annehver torsdag kl. 14.00-16.00 med oppstart den 03.09
© Det vil være en pause med enkel servering
© Medlemmene i gruppen har gjensidig taushetsplikt og en forplikter seg til alle 8 samlinger
© Gruppen ledes av kreftsykepleier og psykiatrisk sykepleier ved Lukas Hospice
© Tilbudet er gratis

 

Ønsker du å delta i samtalegruppen?

Veileder til søknad/henvisning her. Ved spørsmål kan du ta kontakt med kreftsykepleier May Remmem mre@betaniamalvik.no

Skriv at henvendelsen gjelder interesse for pasientgruppe og din kontaktinformasjon på telefon. Ikke skriv sensitive personopplysning i epost. 

Hvis du er aktuell for gruppe ønsker vi å invitere deg til en samtale der du får høre litt mer om tilbudet, og vi kan bli litt kjent med deg og ditt behov.