Samtalegruppe for pårørende

Hensikt og målgruppe 

En samtalegruppe for deg som er pårørende til en som er alvorlig syk. Å vite at du skal miste noen på grunn av uhelbredelig sykdom er en stor belastning og sorg. Hva gjør denne situasjonen med deg og hverdagen din?

Rammer

© Gruppen samles annenhver tirsdag kl. 14.00-16.00 med oppstart den 01.09.   
© Det vil være en pause med enkel servering
© Medlemmene i gruppen har gjensidig taushetsplikt 

© Gruppen ledes av psykiatrisk sykepleier og prest ved Lukas Hospice

© Tilbudet er gratis

 

Ønsker du å delta i samtalegruppen?

Veileder til søknad/henvisning her. Ved spørsmål kan du ta kontakt med psykiatrisk sykepleierHege Kristin H. Haugen hkh@betaniamalvik.no

Skriv at henvendelsen gjelder interesse for pasientgruppe og din kontaktinformasjon på telefon. Ikke skriv sensitive personopplysning i epost. 

Hvis du er aktuell for gruppe ønsker vi å invitere deg til en samtale der du får høre litt mer om tilbudet, og vi kan bli litt kjent med deg og ditt behov.