Samtalegrupper

Samtalegrupper

Pasienttilbudet er for mennesker i palliativ fase fra diagnosetidspunkt til livets avslutning. Pårørendetilbudet er for de som står nær en uhelbredelig syk og etterlatte. 

Samtalegruppe for pasienter 

Denne gruppen er for deg som ønsker å møte andre som har en alvorlig uhelbredelig sykdom. For mange er det godt å kjenne på gjenkjennelse og støtte fra noen som er i samme situasjon. Gruppen skal være en plass der det er rom for det vonde, men også der man kan gi og få hjelp til håp og fortsatt livsmot. Les mer

Samtalegruppe for pårørende 

lDenne gruppen er for deg som er pårørende til en alvorlig syk. Å vite at man skal miste noen på grunn av uhelbredelig sykdom er en stor belastning og sorg. Å komme sammen i gruppe med andre i lignende situasjon kan gi hjelp, støtte og mestring i en vanskelig livssituasjon. Les mer

Samtalegruppe for etterlatte 

Gruppen er åpen for de som har mistet en av sine nære ved Lukas Hospice og for andre som har mistet noen på grunn av sykdom i nær familie. Hensikten med gruppen er at etterlatte kan møtes for å dele erfaringer, tanker, følelser og utfordringer i forhold til å ha mistet noen som står en nær. Les mer

Lukas Hospice har et tverrfaglig inntaks- team for vurdering av henvendelser om plass. 

 

Henvendelser: 

Tlf. 73 98 08 40