Lukas Psykologtjeneste

Gjennom bedriftsavtaler kan vi tilby samtalebehandling hos psykolog for personer som strever med

  • Nedstemthet, depresjon, sorg eller ensomhet.
  • Angst eller bekymringer.
  • Stressplager knyttet til jobb eller livssituasjon.
  • Forskjellige former for psykiske reaksjoner i forbindelse med kriser.
  • Kommunikasjons- og samlivsutfordringer.
     

Våre behandlere benytter kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.

Samtalene kan gjennomføres enten ved personlig oppmøte eller digitalt.