Samtalegruppe for pårørende

Hensikt og målgruppe 

Denne gruppen er for som er pårørende til en alvorlig syk. Å vite at man skal miste noen på grunn av uhelbredelig sykdom er en stor belastning og sorg. Å komme sammen i gruppe med andre i lignende situasjon kan gi hjelp, støtte og mestring i en vanskelig livssituasjon.

Rammer

© Gruppen vil samles 8 ganger annenhver tirsdag kl. 17-19 på Lukas Hospice
© Det vil være en pause med enkel servering
© Medlemmene i gruppen har gjensidig taushetsplikt og en forplikter seg til alle 8 samlinger
© Gruppen vil ha 6-8 deltakere
© Gruppen ledes av psykiatrisk sykepleier og prest ved Lukas Hospice
© Tilbudet er gratis

Ønsker du å delta i samtalegruppen?

Veileder til søknad/henvisning her. Ved spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder Ingvil Øiestad Løvik tlf. 73980826 / 90822790 eller iol@betaniamalvik.no 

Skriv at henvendelsen gjelder interesse for pasientgruppe og din kontaktinformasjon på telefon. Ikke skriv sensitive personopplysning i epost. 

Hvis du er aktuell for gruppe ønsker vi å invitere deg til en samtale der du får høre litt mer om tilbudet, og vi kan bli litt kjent med deg og ditt behov.