Søknad om plass

Søknader behandles fortløpende med rask tilbakemelding. Ring oss gjerne for kontakt og spørsmål, tlf 73 98 08 40

  • Søknad sendes pr post eller elektronisk til Betania Malvik via Norsk Helsenett til Betania Malvik, palliativ medisin.                                                      Adresse for søknad pr post: Betania Malvik, Betaniavegen 16, 7563 Malvik.
  • Hvem kan søke: Pasient, pårørende og helsepersonell
  • Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam - med umiddelbar tilbakemelding 
  • Tilbudet er gratis. Transport til og fra behandlingstilbudet dekkes ikke av Pasientreiser eller Lukas Hospice

Ved søknad om opphold trenger vi følgende opplysninger:

  • Relevant sykehistorie med diagnose 
  • Andre relevante sykdommer 
  • Familie/sosialt nettverk 
  • Allmenntilstand og symptombelastning 
  • Avklart behandlingsforløp og eventuelt anslått levetid