Samtalegrupper

Pasienttilbudet er for menensker i palliativ fase fra diagnosetidspunkt til livets avslutning.

Pårørendetilbudet er for de som står nær en uhelbredelig syk - og for etterlatte.

 

Samtalegruppe for pasienter.

Kjenner du deg alene med dine erfaringer? Har du behov for å snakke med andre i samme situasjon? I gruppen deler medlemmene erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. Les mer

 

Samtalegruppe for pårørende.

En samtalegruppe for deg som er pårørende til en som er alvorlig syk. Å vite at du skal miste noen på grunn av uhelbredelig sykdom er en stor belastning og sorg. Hva gjør denne situasjonen med deg og hverdagen din? Les mer

 

Samtalegruppe for etterlatte.

Er du i sorg over å mistet noen? Hvordan skal du leve videre? Når du opplever dødsfall i nære relasjoner, kan det være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene du kjenner på.

 

 

Henvendelse tlf 73 98 08 40