Korona: Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon med helsepersonell

Videokonsultasjon kan være et alternativ til fysisk konsultasjon, telefonsamtale eller tekstlig konsultasjon med helsepersonell. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere fysisk frammøte under koronapandemien.


Personvern

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen. Relevant helseinformasjon blir journalført av helsepersonell på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon. Selve videosamtalen skal være kryptert og blir da ikke lagret verken på internett, eller på servere.
På samm
e måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres.


Praktisk informasjon om oppkobling

Forutsetninger for å kunne benytte videokonferanse

  1. PC / mobilt utstyr med webkamera og mikrofon
  2. Hodetelefoner (eventuelt høyttaler, da bør du sitte på et sted ingen kan høre deg)
  3. Tilgang til internett
  4. En e-postadresse der du kan motta innkalling med lenke.


Hva bør du tenkte på før konsultasjonen

  1. Sjekke at PC / mobilt utstyr har tilgang til internett, og er tilknyttet et sikkert nettverk.
  2. Trykke på invitasjonen du har fått fra helsepersonellet
  3. Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen. Vi er klar over at situasjoner med karantene og isolering sammen med andre kan gjøre det vanskelig å få til dette.
  4. Vær forberedt på at du ev. må identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.


Hentet fra direktoratet for e-helse

https://ehelse.no/aktuelt/korona-informasjon-til-p...