Litt, mye eller helt avstand?

Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd for befolkningen generelt.

Balanse i hverdagen

Når vi må være mer hjemme er det spesielt viktig å fortsatt lage balanse i hverdagen mellom arbeid, fritidsaktiviteter og hvile. Det vil være viktig å følge vanlige rutiner i størst mulig grad. Planlegg dagene sammen i familien i form av en ukeplan. Lag gjerne en skriftlig dagsplan for deg selv dagen i forveien, skriv opp hva du har tenkt å gjøre og når du skal gjøre det. Behold så godt som mulig tidspunkt for å stå opp, måltider og når du går til sengs. 


Tenk også på aktivitetsregulering. Aktivitetsregulering handler om å være bevisst hva en bruker kreftene sine på og jobbe for en god balanse mellom aktivitet og hvile. Målet er å være i aktivitet, men å unngå vesentlig symptomforverring. For noen vil daglige aktiviteter hjemme være så krevende at man ikke har overskudd til noe mer. Det anbefales å planlegge for et noenlunde samme aktivitetsnivå fra dag til dag. Å prioritere aktiviteter som oppleves lystbetont og som gir mestringsfølelse er viktig der det lar seg gjøre.

Ta kontakt

Vi vet at karantene kan føre til mer angst, depresjon, sinne og irritasjon. Hvis du kjenner at dette blir for tøft, ta kontakt med noen. Det kan være venner eller familie, eller den psykiske helsetjenesten i kommunen din. Har du allerede en behandler på Betania Malvik eller andre steder, ring terapeuten din, vi har videoløsninger og lignende nå slik at terapi kan fortsette.

Sosial

Mange kan være redde for å bli enda mer alene nå enn de er til vanlig. Ta gjerne en kaffe med en venn over en videochat, ring, send sms. Det er kjempeviktig at vi passer på hverandre og har mye sosial kontakt nå, selv om vi ikke kan være fysisk sammen.


Husk å gjøre hyggelige ting innimellom. Prøv også å få gjort noen nyttige ting. Det kan være å jobbe hvis du har hjemmekontor, det kan være husarbeid og sånne ting. Hyggelige ting kan være å se på tv, eller strikke, ting man synes er gøy.


Aktivitet

Selv om du ikke lenger går eller sykler til skole og jobb, skal du fortsette med dette. Det er kjempeviktig med frisk luft hvis man ikke er i isolat. Gå tur og få litt fysisk aktivitet, men unngå folkemengder. Om du vanligvis er fysisk aktiv vil du raskt bli rastløs, kanskje irritabel dersom hverdagen blir for passiv. Vi trenger å bevege oss, og å se at det er en verden der ute. Benytt deg også av hjemmetreningstipsene på nettsidene våre:

Fysisk aktivitet

Mediedekning

Utviklingen av korona-pandemien dekkes nærmest kontinuerlig av mediene, gjennom hele døgnet. Forskning viser at overdreven eksponering for nyheter om stressende hendelser kan føre til negative psykiske helseutfall. Når man har oppdatert seg på utviklingen gjennom våre viktigste kilder for folkehelsearbeid, anbefales det at man kobler ut. Ta kontroll over hvor ofte du skal få varsler og hvor ofte du skal følge med på nyheter og i sosiale medier. Det er viktig i denne situasjonen at vi er oppdaterte på hva myndighetene sier til oss, men du behøver ikke sjekke ti ganger i timen hvis du merker at det stresser deg.