Døgntilbud

Tilbudet gis med utgangspunkt i din livssituasjon, grad av arbeidstilknytning, ditt psykiske plagenivå, din motivasjon og dine behov. Vi er opptatt av at du skal få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg.
Du henvises via din fastlege eller andre med henvisningsrett. Søknaden sendes: Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik eller via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering.