Søknad om plass

Hvordan søke plass ved Lukas Hospice 

  • Søknad om plass sendes til Betania Malvik, Lukas Hospice 
  • Søknad sendes pr post eller elektronisk til Betania Malvik via Norsk Helsenett 
  • Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam - med umiddelbar tilbakemelding 
  • Betaling for plass ved Lukas Hospice må godkjennes av pasientens hjemkommune før innleggelse.

Ved søknad om opphold trenger vi følgende opplysninger:

  • Relevant sykehistorie med diagnose 
  • Andre relevante sykdommer 
  • Familie/sosialt nettverk 
  • Allmenntilstand og symptombelastning 
  • Avklart behandlingsforløp og eventuelt anslått levetid