Samtalegruppe for pasienter

Hensikt og målgruppe 

For deg som ønsker å møte andre som har en alvorlig sykdom. For mange er det godt å kjenne på gjenkjennelse og støtte fra noen som er i samme situasjon. Gruppa skal være en plass der det er plass for det vonde, men også der man kan gi og få hjelp til håp og fortsatt livsmot.

Rammer
© Gruppen vil ha 8 samlinger, hver torsdag kl. 11.30-13.30
© Det vil være en pause med enkel servering
© De som ønsker det kan komme til gratis lunch kl. 11 i vår kantine.
© Medlemmene i gruppen har gjensidig taushetsplikt og en forplikter seg til alle 8 samlinger
© Gruppen vil ha 6-8 deltakere
© Gruppen ledes av kreftsykepleier og psykiatrisk sykepleier ved Lukas Hospice
© Tilbudet er gratis

Ønsker du å delta i samtalegruppen?

Veileder til søknad/henvisning her. Ved spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder Ingvil Øiestad Løvik tlf. 73980826 / 90822790 eller iol@betaniamalvik.no 

Skriv at henvendelsen gjelder interesse for pasientgruppe og din kontaktinformasjon på telefon. Ikke skriv sensitive personopplysning i epost. 

Hvis du er aktuell for gruppe ønsker vi å invitere deg til en samtale der du får høre litt mer om tilbudet, og vi kan bli litt kjent med deg og ditt behov.