Samtalegruppe for etterlatte

Hensikt og målgruppe 

Gruppen er åpen for de som har mistet en av sine nære ved Lukas Hospice og for andre som har mistet noen på grunn av sykdom i nær familie. Hensikten med gruppen er at etterlatte kan møtes for å dele erfaringer, tanker, følelser og utfordringer i forhold til å ha mistet noen som står en nær.

Rammer
© Gruppen vil samles 8 ganger annenhver tirsdag kl. 17-19 på Lukas Hospice
© Det vil være en pause med enkel servering
© Medlemmene i gruppen har gjensidig taushetsplikt og en forplikter seg til alle 8 samlinger
© Gruppen vil ha 6-8 deltakere
© Gruppen ledes av prest og psykiatrisk sykepleier ved Lukas Hospice
© Tilbudet er gratis

Ønsker du å delta i samtalegruppen?

Veileder til søknad/henvisning her. Ved spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder Ingvil Øiestad Løvik tlf. 73980826 / 90822790 eller iol@betaniamalvik.no 

Skriv at henvendelsen gjelder interesse for pasientgruppe og din kontaktinformasjon på telefon. Ikke skriv sensitive personopplysning i epost. 

Hvis du er aktuell for gruppe ønsker vi å invitere deg til en samtale der du får høre litt mer om tilbudet, og vi kan bli litt kjent med deg og ditt behov.