Arbeidsrettet Rehabilitering


Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon.  

Formålet med tilbudet: Bidra til mestring av helsetilstanden og styrke din arbeidsevne. 

Ha fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer/problem knyttet til krav i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 


Tilbudet gis som 

Døgnbehandling

Dagbehandling

Poliklinisk behandling


Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg

Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet. 

Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet gis med utgangspunkt i din livssituasjon, grad av arbeidstilknytning, ditt psykiske plagenivå, din motivasjon og dine behov. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning. 


Du henvises via din fastlege eller andre med henvisningsrett.
Søknaden sendes: Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik eller via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering.


Psykiske utfordringer eller muskel-/skjelettplager?

Aktiviteter i tilbudet kan være:

Utredningssamtaler

Ukentlige samtaler med behandler

Gruppebehandling
Fysisk aktivitet, undervisning, avspenning Slitenhet og, eller smerter som gjør det vanskelig å stå i jobb eller utdanning?
Utredningssamtaler
Individualsamtale 1 x pr. uke
Undervisning/Samtale og refleksjon rundt de aktuelle temaene
Oppmerksomt nærvær/avspenning 2-3 x pr. uke
Egentrening med/uten veiledning 1 x pr. uke
Egenarbeid på ettermiddag og helg, knyttet til ukens aktuelle temaer
Aktuelle temaer kan være:
Forståelse av langvarig slitenhet
Biopsykososial modell
Oppmerksomt nærvær/mindfulness
Tilpasset trening
Tankens kraft, den kognitive diamant/ABCD-modell
Verdier
Aktivitetskartlegging og -planlegging
Stress - Hva tar og gir energi?
Bekymringer
Mestring, ressurser, pårørende
Avslutning: Overføring til hverdagsliv, eventuelt behov for oppfølging, videre plan rettet mot jobb/utdanning
Henvisning

Henvisning via fastlege, direkte til Betania Malvik, Betaniavegen 15, 7563 Malvik eller via helsenett til Betania Malvik fysikalsk medisin og rehabilitering.
Henvisningen må inneholde opplysninger om jobbstatus og motivasjon til å stå i/komme tilbake til jobb.
Pasienten skal ha et eget ønske om rehabilitering med arbeid som mål.
Tilbudet skal ikke brukes for å avklare/dokumentere uførhet, og heller ikke for å stille/avklare en somatisk eller psykiatrisk diagnose. 


Egenandeler 2020

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Du betaler kr 351,- for utredningstime og du betaler kr. 351,- for en poliklinisk serie. Dette går under egenandelstak 1 og er på kr 2.460,-. Du betaler kr 150,- pr. dag/døgn hvis du går på dagbehandling eller døgnbehandling. Dette går under egenandelstak 2 og er på kr 2.240,-.