Informasjon om tilbudet ved enhet for helse og arbeidsliv

Arbeidsrettet rehabilitering tilbys som:

Poliklinisk behandling - Dagbehandling - Døgnbehandling

Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.
Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet som gis tar utgangspunkt i din motivasjon, dine behov og dine utfordringer innen helse og arbeid. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning.

Tilbudets formål er å bidra til at du mestrer din helsetilstand og styrker din arbeidsevne. Vi har fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer knyttet til krav i arbeidslivet. Dette kan være sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Samtale og grupper

  • Samtaler med behandler

  • Grupper som inngår i dagtilbud og døgntilbud: 
    Samtalegruppe
    Kroppsbevissthetsgruppe

  • Avslutning: Videre plan rettet mot jobb/utdanning

Aktiviteter

Avspenning

Basseng

Psykomotorisk bevegelighetstgruppe


Friluftsliv


Kreativt rom


Kondisjonstrening ute


Oppmerksomt nærvær


Oppmerksomhetstrening

 

Styrketrening ute


Spinning


Veiledet egentrening

Les mer

Undervisning

Aktivitetsregulering

Angst


Bekymringer


Depresjon


Fysisk aktivitet


Kosthold og arbeidshelse

 

Kommunikasjon i relasjoner


Oppmerksomt nærvær


Selvhevdelse

 

Slitenhet

 

Smerte


Stress


Søvn


Tankens Kraft

 

Økonomi og helse


Åpenhet i arbeidslivet

Undervisningsplan og påmelding