Informasjon om tilbudet ved enhet for helse og arbeidsliv

Arbeidsrettet rehabilitering tilbys som:

Poliklinisk behandling - Dagbehandling - Døgnbehandling

Vi tilpasser behandlingen i samarbeid med deg. Fokus er deg og dine utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe deg videre i livet.
Vi på Helse og Arbeidsliv er et tverrfaglig team med spesialister innen muskel/skjelett, psykisk helse og arbeidsliv, som har bygd opp kompetanse for å hjelpe mennesker som sliter med å komme tilbake til arbeidslivet. Tilbudet som gis tar utgangspunkt i din motivasjon, dine behov og dine utfordringer innen helse og arbeid. Vi er opptatt av å styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til deltakelse i arbeidslivet. Målet er å finne den beste måten for å hjelpe deg tilbake i arbeid eller utdanning.

Tilbudets formål er å bidra til at du mestrer din helsetilstand og styrker din arbeidsevne. Vi har fokus på sammensatte problemstillinger som er knyttet til manglende arbeidsdeltakelse, samt håndtering av utfordringer knyttet til krav i arbeidslivet. Dette kan være sosiale relasjoner på jobb, manglende tro på egne evner, manglende mestring og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgiver. 

Samtale og grupper

  • Ukentlige samtaler med behandler

  • Grupper som inngår i dagtilbud og døgntilbud: 
    Samtalegruppe
    Kroppsbevissthetsgruppe
    Oppfølging

  • Avslutning: Videre plan rettet mot jobb/utdanning

Aktiviteter

Avspenning

Basseng

Psykomotorisk bevegelighetstgruppe


Økoterapi / Tur


Kreativt rom


Motbakkeintervaller


Oppmerksomt nærvær


Oppmerksomhetstrening


Spinning


Uteaktivitet


Veiledet egentrening

Les mer

Undervisning

Aktivitetsregulering

Angst


Bekymringer


Depresjon


Aktivitet og Helse


Hvordan/Hvorfor trene?


Mat - Tanker - Følelser


Oppmerksomt nærvær


Selvhevdelse


Stress


Søvn


Tankens Kraft


Åpenhet i arbeidslivet

Undervisningsplan og påmelding