Arbeidsrettet Rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen din er nedsatt? Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Vårt tilbud retter seg mot deg som har arbeid eller utdanning som mål og trenger arbeidsrettet rehabilitering for å øke arbeidsevnen din og komme tilbake til arbeidslivet.

 

Formålet med tilbudet er å hjelpe deg å mestre helsetilstanden din og øke arbeidsevnen din. Vi fokuserer på de komplekse problemstillingene som kan hindre arbeidsdeltakelse, og hjelper deg å håndtere utfordringer knyttet til kravene i arbeidslivet, sosiale relasjoner på jobb, selvtillit, mestring og samarbeid mellom helsevesenet, NAV og arbeidsgiver.

 

Vi holder til i det øverste røde bygget i Betaniavegen 15, 7563 Malvik, med inngang på oversiden av bygget. Det er gratis parkering på nedsiden av bygget, og busstoppet Malvik (buss 70) ligger fem minutter unna (se kart nederst på siden).

Les mer

Henvisning

Fra 01.01.2024 skal alle henvisninger til Arbeidsrettet rehabilitering, spesialisthelsetjenesten, Helse og arbeidsliv, Betania Malvik, gå via Regional Vurderingsenhet (RVE). Ut fra henvisningen vurderer RVE om pasienten har rett til  nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig at henvisningen er så utfyllende og konkret som mulig.

 

 

Henvisninger til ARR, Helse og arbeidsliv, Betania Malvik bør inneholde:

 

 • Tydelig spesifikt behov for ARR gjennom at pasienten har et rehabiliteringspotensiale og at rehabilitering er nødvendig med tanke på forebygging av sykmelding og økt jobbmestring
   
 • Pasientens diagnose(r), medisinliste, aktuelle fysiske/psykiske helseplager og hvordan disse påvirker aktivitet og jobbdeltakelse

 • Informasjon om nåværende arbeidsforhold, arbeidsoppgaver, sykmeldingsgrad og sykmeldingslengde
   
 • Pasientens motivasjon for jobb og arbeidsrettet rehabilitering
   
 • Tidligere behandling, rehabilitering og spesialistvurderinger
   
 • Spesifisere i henvisningen om det ønskes ARR ved Betania Malvik
   

For å henvise til ARR er det viktig at pasienten selv har et ønske om rehabilitering med arbeid som mål. Tilbudet skal ikke brukes som avklaring/dokumentasjon for uførhet. Videre er det heller ikke en behandling eller en avklaring for en somatisk eller psykiatrisk diagnose.

 

Egenandeler 2024

Egenandelstaket er kr. 3165,-.

Du betaler kr. 386,- for utredningstime.

Du betaler kr. 163,- pr. dag hvis du går på dagbehandling.

Frikortet kommer automatisk pr. post etter at egenandelstaket er nådd.  Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt fra Helfo.