Viktig informasjon 

Helse og Arbeidsliv:

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 
mandag - fredag fra kl. 08.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00. 

 

 

 

 

 

 

Lukas Hospice: 
Ring 73 98 08 40 for mer informasjon.

 

 

Arbeidsrettet rehabilitering

Er du ute av arbeidslivet, sykmeldt eller i fare for å bli det, eller føler du at arbeidsevnen din er nedsatt? Vi kan hjelpe deg med å takle utfordringene dine, styrke arbeidsevnen din og øke mulighetene dine for å komme i jobb eller utdanning. Vårt tilbud retter seg mot deg som lider av muskel- og skjelettplager, samt vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon. Les mer 

Lukas Hospice

Søknad sendes til Betania Malvik, Lukas Hospice. Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam med umiddelbar tilbakemelding. Ring 73 98 08 40 for rask kontakt. Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Lukas Hospice omfatter døgntilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død. Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. Vi driver også kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Vi tilbyr catering og selskapslokaler. Les mer>>

Terapibasseng

Bassenget er stengt for privat utleie.

 

Lukas Psykologtjeneste

Lukas Psykologtjeneste tilbyr samtalebehandling hos psykolog gjennom etablerte bedriftsavtaler. 

 

For mer informasjon om tjenesten send en henvendelse til firmapost@betaniamalvik.no