Viktig informasjon

 

Sentralbord

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 
mandag - fredag fra kl. 08.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00. 

 

Helse og Arbeidsliv:

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Arbeidsrettet rehabilitering

Er du ute av arbeidslivet, sykmeldt eller i fare for å bli det, eller føler du at arbeidsevnen din er nedsatt? Vi kan hjelpe deg med å takle utfordringene dine, styrke arbeidsevnen din og øke mulighetene dine for å komme i jobb eller utdanning. Vårt tilbud retter seg mot deg som lider av muskel- og skjelettplager, samt vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon. Les mer 

Poliklinikk Psykisk Helsevern

Betania Malvik har samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge og er en del av spesialisthelsetjenesten for voksne i Trøndelag. Vi tar imot pasienter som viderehenvises fra Psykisk Helsevern på St. Olavs Hospital og i Helse Nord-Trøndelag. Vi tar ikke imot henvisninger direkte fra fastlege. Les mer >>

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. Vi driver også kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Vi tilbyr catering og selskapslokaler. Les mer>>