Viktig informasjon 

Helse og Arbeidsliv:  

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 
mandag - fredag fra kl. 08.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00. 

 

 

 

 

Lukas Hospice: 
Ring 73 98 08 40 for mer informasjon.

 

 

Arbeidsrettet rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen er nedsatt ? Hos oss skal du få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til å komme i jobb eller utdanning. Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Les mer 

Lukas Hospice

Søknad sendes til Betania Malvik, Lukas Hospice. Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam med umiddelbar tilbakemelding. Ring 73 98 08 40 for rask kontakt. Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Lukas Hospice omfatter døgntilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død. Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. Vi driver også kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Vi tilbyr catering og selskapslokaler. Les mer>>

Terapibasseng

Bassenget er stengt for utleie, i første omgang ut året (2022). Les mer.

 

Lukas Psykologtjeneste

Lukas Psykologtjeneste tilbyr samtalebehandling hos psykolog gjennom etablerte bedriftsavtaler. 

 

For mer informasjon om tjenesten send en henvendelse til firmapost@betaniamalvik.no