Aktiviteter

ved Arbeidsrettet rehabilitering

Registrer deg til din aktivitet her

Avspenning

Avspenning er felles navn for en rekke ulike teknikker som har som mål å hjelpe oss til mental og kroppslig velbehag. Avspenning er en ferdighet alle kan lære seg, og det er mange måter å gjøre dette på.

Når:
Onsdager kl.12:00

Basseng

Bassengtreningen er ledet av fysioterapeut med fokus på øvelser for å øke styrke, bevegelighet og kondisjon, samt avspenning og uttøyning.

Trening i basseng er belastningsdempende for ledd og god trim for pusten. Det er enkle øvelser som alle kan være med på, også dere som ikke kan svømme.

Bassenget holder en temperatur på 32,5 grader, og er 1,70m på det dypeste.

Når:
Mandager (rolig) kl.13:15
Onsdager (arobic) kl.13:15
Fredager (rolig) kl.12:00

Psykomotorisk Bevegelighets-trening

Bevegelighetstrening er ledet av fysioterapeut hvor fokus er på fortrolighet og kontakt med egen kropp. Øvelsene retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Her brukes både aktivt egen muskelkraft og passivt egen kroppsvekt.

Når:
Tirsdager kl.13:15
Torsdager kl.13:15

Økoterapi / Tur

For å oppnå større grad av helse og friskhet, er det viktig å bruke kroppen og sansene. Friluftsliv i gruppe er sosialt og vi får anledning til å være i dialog og samtale med andre.  Det er vår oppfatning at samtalene får en annen karakter når vi er ute i friluftsliv

Vi etterstreber å variere turene for å bli kjent med forskjellige miljøer i nærområdene til Trondheim. 

 

Hver fjerde fredag har vi en temabasert dag (båltenning, turmat, kart og kompass)

 

Når:

Fredager kl.09:30

Ukens tur

Pauserommet

Vi har et eget rom stående hvor du kan uttrykke deg gjennom tegning og maling. Et rom for avkobling og fokusendring/oppmerksomt nærvær, ved å finne påfyllsaktivitet og prioritere seg selv.

 

En billedskapende prosess kan føre til at man finner ordene og dermed sette navn på viktige følelser og hendelse. Billedspråket og respons fra gruppen kan gi økt evne til å forstå seg selv og andre bedre.

 

Vi ønsker at dette rommet skal være en plass for å finne ro eller jobbe med egen prosess, og ikke et sosialt treffsted.

Motbakkeintervall

Motbakkeintervall blir ledet av fysioterapeut med mål om å øke din aerobe og anaerobe styrke og utholdenhet. 

 

Motbakkeintervaller behøver ikke å være fryktelig å gjennomføre - snarere er det en veldig fin måte å komme i gang med trening på! Med en motbakke kan du få deg en effektiv treningsøkt uansett hvilket nivå du er på i dag.

 

Vi legger til rette for tilpasset lengde og intensitet ut ifra den enkeltes formnivå, og sørger for tilstrekkelig restitusjonstid mellom repetisjonene.

 

Noen går, noen jogger, men vi møtes alltid til start mellom repetisjonene.

 

Når:

Mandager kl.13:15

Oppmerksomt nærvær

Enkle mentale og fysiske øvelser der oppmerksomheten forankres i kropp, pust eller bevegelse. Denne systematiske treningen gir innsikt i tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Vi trener på å forholde oss til virkeligheten ved å:

  • Styrke vår oppmerksomhet og evne til å holde fokus.
  • Observere oss selv og omgivelsene våre, og være til stede med ting som de er med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning.
  • Utfordre autopiloten vår og ta mer bevisste valg.

Når:

Mandager kl.12:00

Tirsdager kl.12:00

Torsdager kl.12:00

Oppmerksomhetstrening

 Hensikt: Bevisstgjøring av tanker og sammenhengen mellom tanker, kropp og følelser og atferd. Introdusere enkle øvelser som kan brukes i hverdag og arbeidsliv for å øve på å hvile oppmerksomheten.

4 fredager inviteres du til å delta på noen øvelser hvor vi øver på å hvile fokuset på et valgt fokus/objekt. For å kunne oppdage litt mer, vil du også inviteres til refleksjoner.

I disse timene er det ikke noe du skal prestere, vi øver på å være vennlige og ikke dømmende til oss selv og det vi erfarer.

Dag 1:   Tema: Sanser
Dag 2:  Tema : Pust
Dag 3: Tema: Oppmerksomhet til bevegelse og kropp
Dag 4: Tema: oppsummering og veien videre

Når:
Fredager kl. 09:30

Påmelding til denne aktiviteten er via behandler

Spinning

Spinning ledes av fysioterapeut og er en gunstig måte å trene utholdenhet på, da det er lite belastning på vektbærende ledd. Det å trene sammen i gruppe med musikk kan i tillegg bidra til større bevegelsesglede og gjøre treningen mer lystbetont. Det legges vekt på individuell tilrettelegging og tilpasning underveis, og motstand og intensitet kan reguleres av den enkelte.

Når:
Onsdager kl.13:15

Uteaktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for vår helse, og kan være med på å legge et viktig grunnlag for å komme tilbake i arbeidslivet.

 

I uteaktivitet kan vi finne på alt fra aking på åkeren til stubbebalanse i skogen eller steinløfting i fjæra.

 

Aktivitetene tilpasses underveis, du kan være utrent, litt trent og godt trent. Øvelsene er stort sett enkle, med noen innslag av valgfrie utfordringer, og kan i stor grad videreføres og brukes hjemme.

 

Når:

Tirsdager kl.13:15

Torsdager kl.13:15

Veiledet egentrening

Våre fysioterapeuter tilbyr deg et individuelt tilpasset treningsprogram med utgangspunkt i dine behov og dine forutsetninger. 

Veiledet egentrening finner sted i vårt treningsrom, utstyrt med ergometersykkel, tredemølle, romaskin, ellipse og diverse vekter.

Når:
Mandager kl.10:00
Tirsdager kl.10:00
Onsdager kl.10:00
Torsdager kl.10:00
Fredager kl.10:00

Egentrening i treningsrom

Til gitte tidspunkt kan du benytte deg av vårt treningsrom. Hør med behandler eller fysioterapeut for mer informasjon. Benytt deg av øvelsene vi har lagt ut eller treningsprogrammet du har fått av en av våre fysioterapeuter.

Når er treningsrom åpent:
Mandager kl. 13:00 
Tirsdager kl. 09:00 og 13:00 
Onsdager kl. 13:00
Torsdager kl. 09:00 og 13:00
Fredager kl. 09:00 og 13:00

Øvelsesutvalg

Se vårt øvelsesutvalg for inspirasjon

Øvelsesutvalg