Viktig informasjon

Betania Malvik er i beredskap i forbindelse med koronasmitte. 


Helse og Arbeidsliv:  

Pasienttilbudet består nå av telefon- og videokonsultasjon. 

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 
mandag - fredag fra kl. 09.00 - 14.00.

Lukas Hospice: 
Ring 73 98 08 40 for mer informasjon.


Lokalene ved Helse og arbeidsliv er stengt for fysisk oppmøte for pasienter. Kantine, basseng og alle treningsrom er stengt inntil videre. 

Trykk "Klikk her" for informasjon knyttet til korona, samt forslag til hvordan du kan holde deg i aktivitet nå:

Klikk her

Arbeidsrettet rehabilitering

Informasjon til pasienter vedrørende tiltak for å begrense risiko for koronasmitte ved Helse og Arbeidsliv

Pasientoppfølging vil bli gjennomført. Samtaler kan gjennomføres pr telefon om det vurderes hensiktsmessig.
Din behandler vil ta kontakt med deg for å gjøre avtaler. 

Vi holder hjemmesiden oppdatert og anbefaler alle til å gå inn på https://www.betaniamalvik.no/hovedside for å følge utviklingen. 

Lik oss gjerne på facebook: Betania Malvik

Vi ber alle om å følge rådene til folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/
om håndhygiene og andre forholdsregler.


Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen er nedsatt ? Hos oss skal du få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til å komme i jobb eller utdanning. Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Les mer 

Lukas Hospice

Søknad sendes til Betania Malvik, Lukas Hospice. Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam med umiddelbar tilbakemelding. Ring 73 98 08 40 for rask kontakt. Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Lukas Hospice vil bestå av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død. Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. I tillegg drives kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Terapibasseng

For å redusere smittefare for coronaviruset velger vi å stenge bassenget fra 12. mars til og med mandag 13. april 2020.

Har du lyst til å leie vårt terapibasseng? Bassenget er perfekt for grupper, foreninger eller andre som ønsker å ha sin egen time. Vi leier ut på hverdager etter klokken 16 og i helgene. Pris pr time er kr 250. For mer informasjon og bestilling