Viktig informasjon 

Helse og Arbeidsliv:  

Helse og arbeidsliv vil fra august ha tilnærmet normal drift, samtidig som vi fortsetter den gode smittevernberedskapen med ekstra fokus på hygiene og avstandsrutiner.

 

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende og håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Vi er tilgjengelig på telefon 73 98 08 00 
mandag - fredag fra kl. 08.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00. 

 

 

Lukas Hospice: 
Ring 73 98 08 40 for mer informasjon.

 

 

Arbeidsrettet rehabilitering

Står du utenfor arbeidslivet, er sykmeldt/i fare for å bli sykmeldt - eller opplever du at arbeidsevnen er nedsatt ? Hos oss skal du få hjelp med dine utfordringer, styrke din arbeidsevne og øke dine muligheter til å komme i jobb eller utdanning. Tilbudet er rettet mot deg med muskel- og skjelettplager og vanlige psykiske plager, angst og depresjon. Les mer 

Lukas Hospice

Søknad sendes til Betania Malvik, Lukas Hospice. Søknader behandles fortløpende av vårt Inntaksteam med umiddelbar tilbakemelding. Ring 73 98 08 40 for rask kontakt. Vi tilbyr spesielt tilrettelagte lindrende tjenester til mennesker med kort forventet levetid, uavhengig av diagnose. Lukas Hospice vil bestå av døgntilbud, dagtilbud, sorgtjeneste, frivillighet og praksisnær tverrfaglig kompetanseutvikling i nært samarbeid med øvrig palliativ virksomhet i regionen. Vi ønsker å bidra til livskvalitet gjennom livets sluttfase, og en forberedt og verdig død. Les mer

Hovedkjøkken

Hovedkjøkkenet er ansvarlig for produksjon og distribusjon av all mat og alle måltider ved virksomheten. Vi driver også kantine for pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Hovedkjøkkenet har ansvar for produksjon av middag etter kok-server-prinsippet til Malvik kommunes helsetun/ dagsenter og til aktuelle hjemmeboende i kommunen.

Vi tilbyr catering og selskapslokaler. Les mer>>

Terapibasseng

For å redusere smittefare for coronaviruset velger vi å stenge bassenget fra 12. mars og inntil videre.

Har du lyst til å leie vårt terapibasseng? Bassenget er perfekt for grupper, foreninger eller andre som ønsker å ha sin egen time. Vi leier ut på hverdager om ettermiddagen og i helgene. Pris pr time er kr 250. For mer informasjon og bestilling